DeepSound Dokumentácia1   DeepSound 2.0

1.1 Ukrytie dát do nosných audio súborov
1.2 Extrakcia ukrytých dát z audio súborov, alebo z audio CD
1.3 Vytvorenie audio CD s tajnými dátami
1.4 Kvalita výstupného audio záznamu
1.5 Konverzia audio súborov1 DeepSound 2.01.1 Ukrytie dát do nosných audio súborov


Pre ukrytie dát do nosných audio súborov postupujte nasledovne:

CreateCategory CategoryDetail CategoryDetail


1.2 Extrakcia ukrytých dát z audio súborov, alebo z audio CD


Pre extrakciu ukrytých dát z audio súborov, alebo priamo z audio CD stôp postupujte nasledovne:

CreateAlbum AlbumDetail


1.3 Vytvorenie audio CD s tajnými dátami


Program DeepSound neumožňuje priame vytváranie audio CD s ukrytými tajnými súbormi. V takomto prípade je potrebné tajné dáta ukryť najskôr do súboru ‘.wav‘, ‘.flac‘ alebo ‘.ape‘ a následne z týchto modifikovaných súborov pomocou externého programu vytvoriť zvukové (audio) CD.

UPOZORNENIE : pri vytváraní audio CD externým programom nesmie byť nosný audio súbor wav, flac alebo ape nijako upravovaný (napr. normalizáciou, alebo doplňovaním začiatočnej 'tichej' sekvencie), pretože by došlo k poškodeniu tajných súborov a nebolo by možné ich z audio CD extrahovať.1.4 Kvalita výstupného audio záznamu


Kvalitu výstupného audio záznamu môžete meniť výberom z možností v časti 'Kvalita výstupného súboru'. Od toho, akú kvalitu výstupného audio súboru zvolíte, závisí množstvo tajných dát, ktoré môžete ukryť. Pri vyššej kvalite ukryjete menšie množstvo tajných dát a opačne. V nasledovnej tabuľke sú uvedené približné hodnoty množstva tajných dát v závislosti od nastavenej kvality výstupného audio záznamu.

AddNewVersion

1.5 Konverzia audio súborov


AddNewVersion

AddNewVersion

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií