MyRepository Dokumentácia1   MyRepositoryClient 1.1

1.1 Vytvorenie novej kategórie
1.2 Vytvorenie nového albumu
1.3 Vloženie súborov do albumu
1.4 Pridanie novej verzie súboru
1.5 Prehranie, vytvorenie, zmazanie hlasovej poznámky
1.6 Úprava obrázkov
1.7 Vyhľadávanie v MyRepository
1.8 Triedenie v MyRepository
1.9 Voliteľné atribúty(Tag-y)
1.10 Validácia voliteľných atribútov - príklady regulárnych výrazov
1.11 Prístupové práva kategórie
1.12 Ako vytvoriť vlastný MyRepository klient plugin

2   MyRepositoryServer 1.1

2.1 Správa používateľov
2.2 MyRepository server konfigurácia
2.3 Ako vytvoriť vlastný MyRepository server plugin
2.4 Zálohovanie MyRepository
2.5 Obnovenie MyRepository1 MyRepositoryClient 1.11.1 Vytvorenie novej kategórie


Pre vytvorenie novej kategórie postupujte nasledovne:

CreateCategory CategoryDetail


1.2 Vytvorenie nového albumu


Pre vytvorenie nového albumu postupujte nasledovne:

CreateAlbum AlbumDetail


1.3 Vloženie súborov do albumu


Ak chcete pridať súbory do albumu, postupujte nasledovne:

AddFilesToAlbum


1.4 Pridanie novej verzie súboru

AddNewVersion


1.5 Prehranie, vytvorenie, zmazanie hlasovej poznámky

ShowDocumentDetail RecordVoiceComment


1.6 Úprava obrázkov

ModifyImages ModifyImage


1.7 Vyhľadánie v MyRepository


MyRepository podporuje dva typy vyhľadávania:

Search


1.8 Triedenie v MyRepository


V MyRepository môžete zoznam položiek zotriediť zostupne/vzostupne v zobrazení detailov:

Sort


1.9 Voliteľné atribúty(Tag-y)


Voliteľné atribúty slúžia na ukladanie doplnkových, používateľsky definovaných informácií o položkách v MyRepository, na základe ktorých môžete vykonávať aj hľadanie a triedenie.
Každý voliteľný atribút má určené meno a typ. Typom môže byť reťazec(text), alebo číslo(64 bitové s pohyblivou desatinnou čiarkou). Každému voliteľnému atribútu môžete určiť aj chybovú hlášku a regulárny výraz, ktorý je použitý pre validáciu hodnoty voliteľného atribútu.
POZNÁMKA: Musíte byť prihlásený ako administrátor, aby ste mohli vytvárať a spravovať voliteľné atribúty.


CreateCustomAttribute EditCustomProperty


1.10 Validácia voliteľných atribútov - príklady regulárnych výrazov


Názov Regulárny výraz Správne tvary
URL ^http://([a-zA-Z0-9_\-]+)([\.][a-zA-Z0-9_\-]+)+([/][a-zA-Z0-9\~\(\)_\-]*)*([\.][a-zA-Z0-9\(\)_\-]+)*$ http://jpinsoft.com
http://jpinsoft.com/DeepSound
IP adresy ^\b\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\b$ 81.2.195.145
Telefónne číslo ^\+?[\d|-]{7,20}$ +421-903-123-456
00421903123456
1-223-123-1232
01-46-70-89-12
Číslo 0-999 ^[0-9]{1,3}$ 123
Suma ^\d{0,8}[.]\d{2}$ 12345678.12
Mailová adresa ^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,4})$ someaddress@mailserv.com
some.address@mailserv.com
Yes alebo No ^[Y|N]$ Y
N
Dátum a čas(dd-MM-yyyy HH-mm-ss) ^(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[-/.](0[1-9]|1[012])[- /.](19|20)\d\d(?:( [0-2][0-9]):([0-5][0-9]):([0-5][0-9]))?$ 29-12-2008 16:42:09
29.12.2008 16:42:09
Dátum(dd-MM-yyyy) (0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[- /.](0[1-9]|1[012])[-/.](19|20)\d\d$ 29-12-2008
Dátum(MM-dd-yyyy) (0[1-9]|1[012])[- /.](0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[-/.](19|20)\d\d$ 29-12-2008
Dátum(yyyyMMdd) ^((19|20)\d\d)(0[1-9]|1[012])(0[1-9]|1[0-9]|2[0-9]|3[01])$ 20081229


Pre viac informácií o regulárnych výrazoch pozrite:

1.11 Prístupové práva kategórie


V MyRepository môžete nastavovať oprávnenia nad kategóriou. Iba administrátori môžu vykonávať vkladanie, editáciu a mazanie kategórie.
Upravenie a nastavenie práv kategórie môžete vykonať nasledovným spôsobom:

EditCategoryContextMenu EditCategoryPermissions

V prieskumníkovi kategórie/albumu je kategória zablokovaná, ak k nej nemá používateľ právo pristupovať.


AccessDenied


1.12 Ako vytvoriť vlastný MyRepository klient plugin


Ak potrebujete pridať špecifickú funkcionalitu do MyRepository klienta, môžete to urobiť naprogramovaním vlastného zásuvného modulu(pluginu), nasledovným spôsobom:

ClientPlugin

UserClickPlugin


2 MyRepositoryServer 1.12.1 Správa používateľov


Pre správu používateľských účtov postupujte nasledovne:

ServerStatus CreateUser


2.2 MyRepository server konfigurácia


Pre upravenie nastavení MyRepository servera postupujte nasledovne:

ServerSettings


2.3 Ako vytvoriť vlastný MyRepository server plugin


Ak potrebujete pridať špecifickú funkcionalitu do MyRepository servera, môžete to urobiť naprogramovaním vlastného zásuvného modulu(pluginu), nasledovným spôsobom:

ServerPlugin


2.4 Zálohovanie MyRepository2.5 Obnovenie MyRepository

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií